جهت تماس با  پرسنل شاغل در مجتمع ولایت پس از شماره گیری 36363645-071 داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید .  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

عبدالمجید قاضی پور

مدیریت مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت

36363635

2

جواد ربیع حقیقی

مسئول حراست مجتمع

36363634-داخلی 260

3

علیرضا رضایی

کارشناس فناوری اطلاعات

233

4

مهدی کامیاران

متصدی پذیرش مهمانسرا

36363629-36363645

5

روح اله هاشمی پورنکویی

مسئول تاسیسات

200

6

علی رحیم زاده

مسئول انتظامات

236

7

محمد حسین نشاط آور

کارشناس فناوری اطلاعات

233

 8

 رضا فهندژ سعدی

 مسئول خدمات

 *

9  زینب محمودی  رابط عفاف و حجاب  *
10  سجاد معنوی  کارشناس مسئول امور اداری  *
11 محمد امین قربانی مسئول دفتر مدیریت  *
12 محمد جعفر زارعی کارشناس بهداشت محیط  *