جهت تماس با  پرسنل شاغل در مجتمع ولایت پس از شماره گیری 36363632-071 داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید .  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

2

عبدالمجید قاضی پور

مدیریت مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت

36363635

3

رضا پرنیانی

مسئول امور اداری

231

4

جواد ربیع حقیقی

مسئول غذاخوری ولایت

36363633

5

علیرضا رضایی

کارشناس فناوری اطلاعات

233

6

مهدی کامیاران

متصدی پذیرش مهمانسرا

36363629-36363645

7

روح اله هاشمی پورنکویی

مسئول تاسیسات

200

8

علی رحیم زاده

مسئول انتظامات

236

9

محمد حسین نشاط آور

کارشناس فناوری اطلاعات

233

 10

 رضا فهندژ سعدی

 مسئول خدمات

 *

11  زینب محمودی  رابط عفاف و حجاب  *
12  سجاد معنوی  کارشناس مسئول امور اداری  *
13 محمد امین قربانی مسئول دفتر مدیریت  *
14 محمد جعفر زارعی کارشناس بهداشت محیط  *
 

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%