مدیر مجتمع فرهنگی ، رفاهی ، ورزشی ولایت

اقای قاضی پور

نام و نام خانوادگی :

 عبدالمجید قاضی پور

 

 مدرک تحصیلی:

 کارشناسی حسابداری

 سوابق اجرایی :


- معاون تدارکات ساختمان مرکزی از سال 95 تا 88


- سرپرست مجتمع فرهنگی آموزشی و رفاهی ولایت از سال 95 تا کنون

 


آدرس  :    خیابان نیایش - کوچه 3 - مجتمع فرهنگی رفاهی ورزشی ولایت

 شماره تماس : 36363633-36363635 

      تلفن دورنگار :  36363634

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%