به استحضار می رساند به منظور ساماندهی خدمات مجتمع ، کاهش فرآیند های غیر ضروری و یکسان سازی عرضه خدمات مجتمع در قالب اسکان ، سالن های همایش ، پذیرایی  و تغذیه توسط همکاران مجتمع طراحی گردیده است خواهشمند است جهت دریافت خدمات ، فرم مذکور را تکمیل و به پیوست نامه اداری از طریق اتوماسیون (ورود اطلاعات - عنوان فرم : رزرو مجتمع ولایت ) به این مدیریت  ارسال نمایند .  فرم در پیش نویس کارتابل اداری موجود می باشد .

فرم درخواست خدمات

 

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%