شماره تلفن های مجتمع فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی و رفاهی ولایت

آدرس : شیراز -بلوار چمران - خیابان نیایش - کوچه 3 - مجتمع فرهنگی آموزشی ورزشی و رفاهی ولایت 

شماره تماس های کارت خوان های موجود در مجتمع ولایت

کارت خوان های قسمت بیرون بری

36352704

کارت خوان های قسمت ثبت نام استخر

36352485

کارت خوان های قسمت سالن باشگاه غذاخوری

36352407

کارت خوان های قسمت ثبت نام کارشناسان

36352502

کارت خوان های قسمت پذیرش مهمانسرا

36352436

کارت خوان های قسمت داخل استخر

36363628

 

شماره تماس های مستقیم مجتمع ولایت

مدیریت مجموعه

36363635

مدیریت تربیت بدنی

36363627

امور اداری مجتمع

36363634

فاکس تربیت بدنی

36356708

مسئول مهمانسرا و سالن های کنفرانس

36363633

انتظامات مجتمع

36363638

پذیرش مهمانسرا

36363632

فاکس میهمان سرا

36363631

واحد کنترل کیفیت باشگاه و شکایات مشتری

36363629

امور فنی ، تاسیسات و فضای سبز

36363634

پذیرش سفارشات باشگاه غذاخوری

36363634

 

 

 
 

شماره تماس های گویا مجتمع ولایت

مجموعه تربیت بدنی

مجتمع رفاهی

36352615

36356709

36257835

36363639

36352716

36352459

36257836

36356707

36352431

36363645

 

شماره های voip  موجود در مجتمع

مجموعه تربیت بدنی

مجتمع رفاهی

2960

2959

2958

2957