بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء صندوق قرض الحسنه دانشگاه میرساند با توجه به ماده 9 اساسنامه صندوق چون مدت فعالیت اعضاء هیات مدیره فعلی سپری گردیده است و می باید با تشکیل مجمع عمومی مبادرت به انتخاب هیات مدیره گردد، لذا از کلیه اعضاء محترم صندوق دعوت بعمل می آید چنانچه مایل به پذیرش مسئولیت عضویت هیات مدیره می باشند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 30/10/97 به صندوق قرض الحسنه واقع در ساختمان شماره دو دانشگاه اول خیابان مشیر فاطمی طبقه دوم اتاق 206 مراجعه نمایند.

 

  شرایط عضویت هیات مدیره :

    - عضویت در صندوق قرض الحسنه

    - دارا بودن صلاحیت اخلاقی و تعهد لازم

    - داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در صندوق

 

حسین زاده

مسئول  صندوق قرض الحسنه دانشگاه

علوم پزشکی