باتوجه به تفاهم نامه دانشگاه با کلینیک دندانپزشکی پرتو پرسنل محترم می توانند با  ارائه کارت شناسایی و فیش حقوقی از خدمات دندانپزشکی تا 20درصد  تخفیف  هزینه درمان طبق تعرفه مصوب علوم پزشکی استفاده نمایند ضمنا" به پرسنل دارای بیمه تکمیلی سطح 3 فرانشیز با 10 درصد تخفیف ارائه می گردد.

آدرس : میدان دانشجو جنب پمپ بنزین  تلفن :    36289757-36289838