بدينوسيله به استحضارمی رساندکه   طبق هماهنگي  انجام شده با مديريت مجموعه فرهنگی سينمايی هنر شهر آفتاب در مجتمع خليج فارس كليه همكاران محترم مي توانند با مراجعه به سامانه اينترنتي irantic.com با استفاده از كد ملي خود و درج كد تخفيف ( 97-sums ) در تمام ايام هفته (به جز شنبه و سه شنبه ) از تخفيف 25% خريد بليت سينما بهره مند شوند . جهت اطلاع از برنامه هاي نمايش فيلم نيز مي توانيد به سايت irantic.com   مراجعه نمايند.