با توجه به قرارداد منعقد شده بامجموعه آبی مخابرات ، همکاران محترم می توانند با همراه داشتن کارت پرسنلی یا فیش حقوقی  از  تخفیفات این مجموعه  استفاده نمایند.


قیمت با احتساب تخفیف (ریال)

درصد تخفیف

قیمت آزاد (ریال)

خدمات

750.000

50 درصد

1.350.000

کارت 12 جلسه ای تفریحی استخر و سونا

400.000

48درصد

 

کارت 6 جلسه ای تفریحی استخر و سونا

3.000.000

17درصد

3.500.000

کارت 12 جلسه ای آموزش خصوصی

1.500.000

17درصد

1.700.000

کارت 6 جلسه ای آموزش خصوصی

3.500.000

15درصد

4.200.000

کارت 10 جلسه ای آبدرمانی خصوصی

آدرس: خیابان قصرالدشت ، کوچه 59 روبروی کانون وکلا مجموعه آبی مخابرات 3- 36112267