با توجه به قرارداد منعقد شده با مرکز رفاه کودک و خانواده پویا، همکاران محترم می توانند با همراه داشتن کارت پرسنلی یا فیش حقوقی  از 25 درصد تخفیف در شهریه به صورت نقد و اقساط  مهد کودک استفاده نمایند.

ثبت نام نو نهالان دختر و پسر در مقطع سنی شیرخوار تا 6 سال انجام می شود .

ساعت کار مهد کودک از 6:30   الی 20 می باشد.

آدرس: فلکه صنایع - جنب صنایع الکترونیک - مرکز رفاه کودک و خانواده پویا تلفن جهت هماهنگی 3 - 36231812-09339490244

آدرس سایت: www.emahd.ir/far/poya