dandan1

باتوجه به تفاهم نامه دانشگاه با کلینیک دندانپزشکی بهاران پرسنل محترم می توانند با  ارائه کارت شناسایی و فیش حقوقی از خدمات دندانپزشکی تا 15 درصد  تخفیف  هزینه درمان طبق تعرفه مصوب علوم پزشکی استفاده نمایند

آدرس :بلوار آزادی ـ قبل از میدان اطلسی ـ روبروی ایستگاه باباکوهی ساختمان پزشکان بهار تلفن :    32292393-32292394