با توجه به قرارداد منعقد شده با مجتمع نان شیدفر، همکاران محترم می توانند باگرفتن اشتراک از تخفیف 30 تا 35 درصدقیمت درج شده روی کالا استفاده نماید و ارسال نان از طریق مجتمع به دارندگان اشتراک در محل کار خود به صورت رایگان و روزانه می باشد .

آدرس: بلوار محراب - شهرک شهید دستغیب - خیابان نارون - نارون 3 ساختمان چهارم    تلفن جهت هماهنگی 09179672536- 09397792012