پوشیدنی اسلامی اریسان


همکاران گرامی می توانند با مراجعه به شورای رفاهی و دریافت معرفی نامه ممهور از 30 درصد تخفیف خرید نقدی در کلیه ملزومات حجاب از قبیل چادر ، مقنعه ، شلوار ، ساقه دست و ... استفاده نمایند .

آدرس: خیابان سمیه کوچه یک   تلفن :32283587                                   

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%