عینک برند

پرسنل محترم می توانند با  ارائه معرفی نامه ممهور و فیش حقوقی با شرایط ذیل عینک طبی و آفتابی دریافت نمایند. عینک طبی و آفتابی با 15 درصد تخفیف و یا به صورت اقساط 5 ماهه

آدرس: شیراز ـ بیست متری سینما سعدی - حد فاصل چهارراه سینما سعدی و چهارراه هدایت - روبروی نمایندگی پاناسونیک - مجتمع آنا - عینک برند  تلفن: 32340338 

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%