ازمون علمی اینده سازان

موضوع تفاهم نامه : آموزش کلیه ی آزمون های علمی آینده سازان طبق جدول برگزاری آزمون ها در سال تحصیلی 96-95

شرایط تفاهم نامه:

·  استفاده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اعم از کارکنان رسمی ،پیمانی قراردادی و بازنشستگان و فرزندان آنها با مراجعه به مدیریت آموزشگاه محل تحصیل

·  ارائه تخفیف 50% از تعرفه اصلی همه ی آزمون ها (طبق جدول پیوست)

. آزمون جدید پایش عملکرد تحصیلی و آزمون دروس علوم و ریاضی بر اساس مطالعات timss از طریق بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش به مدارس ارسال گردیده است .آخرین مهلت ثبت نام 95.9.9 می باشد .

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%