دوچرخه حافظ

 پرسنل محترم می توانند با ارائه معرفی نامه ممهور و فیش حقوقی انواع دوچرخه را بصورت نقدی با تخفیف 10-15 درصد و خرید اقساط 2-5 ماهه (بدون سود ) خریداری نمایند .

*فروشگاه در قبال دوچرخه های ژیتان و جاینت انجام امور مربوط به گارانتی متعهد می باشد و مابقی دوچرخه ها را هجده ماه تنه و دوشاخ را گارانتی می نماید .

آدرس:دروازه اصفهان - خیابان حافظ - ساختمان شمس - فروشگاه حافظ  تلفن : 09385917047

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%