elmi-karbordi

*ثبت نام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با ارائه آخرین فیش حقوقی با معرفی نامه شورای میسر است .

*پرسنل دانشگاه مشمول 20 درصد تخفیف شهریه و خانواده ایشان 15 درصد تخفیف شهریه میباشند .

*تخفیف به پرسنل دانشگاه و خانواده ایشان پس از کسر 15 درصد حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه خواهد شد .

*ثبت نام از تاریخ 94.11.15  به دو صورت اینترنتی ( سایت sanjesh.org ) و حضوری انجام می شود .

آدرس : بلوار مدرس - خیابان شهید دوران - میدان پیام - مرکز علمی کاربردی بازرگانی فارس شماره تماس 37422237

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%