کت و شلوار برک

به استحضار کليه پرسنل محترم شاغل و بازنشسته مي رساند ، با تفاهم به عمل آمده با فروشگاه برک ( کت شلوار، پيراهن و کاپشن ) ، پرسنل گرامي مي توانند با ارائه معرفي نامه مهمور شوراي رفاهي از خدمات 30 درصد تخفيف نقدي ، استفاده نمايند.

آدرس: خيابان سميه - نمايندگي برک - شماره تماس  32284646