فروشگاه دوچرخه پرسنل محترم می توانند با ارائه معرفی نامه ممهور و فیش حقوقی انواع دوچرخه را بصورت نقدی با تخفیف 10-5 درصد و خرید اقساط 4 ماهه (بدون کارمزد ) خریداری نمایند .

آدرس:بلوار سیاحتگر - نبش چهارراه سیاحتگر تلفن : 38306734

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%