لوازم خانگی

پرسنل محترم می توانند با  ارائه معرفی نامه ممهور و فیش حقوقی کلیه لوازم خانگی را بصورت نقدی با  تخفیف5 درصد و خرید اقساط یک ساله با 30درصد نقد و 70 درصد اقساط ماهانه با بهره 2 درصدماهانه و 5 درصد از کل جنس هدیه خوش حسابی و یا اقساط با 30 درصد پیش پرداخت و مابقی 4ماهه بدون بهره به پرسنل محترم دانشگاه علوم پزشکی ارائه نماید . 

آدرس:بلوار ابوذر غفاری - روبروی کوچه 20  تلفن : 37523003-37523004

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%