آموزشگاه پسرانه شاکرین   به اطلاع کليه همکاران محترم مي رساند درراستاي تفاهم با آموزشگاه پسرانه شاکرين (پيش دبستان و دبستان غير دولتي) ، همکاران محترم مي توانند با ارائه کارت شناسايي و فيش حقوقي يا معرفي نامه ممهور از خدمات ذيل استفاده نمايند:

*آموزشگاه ملزم است 15 درصد تخفيف به صورت نقدي  با اقساط  به پرسنل محترم دانشگاه علوم پزشكي پرداخت نمايد.
*اقساط در سه قسط الف:قسط اول موقع ثبت نام ب: قسط دوم 30 مردادماه ج: قسط سوم 30 آبان ماه مي باشد.
*ساعت كار آموزشگاه براي مقطع پيش دبستاني از ساعت 13 الي 17 (ثابت عصر) و در مقطع دبستان از ساعت 7:45 الي 13 مي باشد . (روزهاي پنج شنبه آموزشگاه تعطيل مي باشد)
*نظر به ظرفيت محدود مدرسه شاكرين اولويت ثبت نام براساس زمان مراجعه و احراز شرايط عمومي ثبت نام مي باشد.
*اولویت ثبت نام بر اساس زمان مراجعه و احراز شرایط عمومی ثبت نام میباشد.
آدرس شيراز ـ خيابان خيام ـ روبروي بيمارستان مسلمين انتهاي خيام 6 تلفن :32334156