شیوه نامه اجرایی کمیته آموزشی پژوهشی

الف ) پرداخت يارانه كلاسهاي آموزش زبان هاي خارجه كاركنان و خانواده آنان

1-1- اين يارانه به كاركنان شركت كننده در كلاسهاي زبان خارجي و افراد تحت تکفل آنان پرداخت خواهد شد.

1-2- پرداخت يارانه تنها به شركت در كلاسهاي آموزشگاهها و مراكز معتبر استان تعلق خواهد گرفت .

1-3- هر يك از كاركنان در هر سال  حداكثر از دو مورد يارانه جهت خود و افراد خانواده بهره مند خواهند شد .

1-4- يارانه پرداختي توسط شوراي رفاهي حداكثر معادل 50 درصد شهريه و تا سقف 500.000  ريال  براي هر نفر خواهد بود .

1-5 - مراكز و كلاسهاي زبان بايستي داراي مجوز و شرايط لازم جهت برگزاري دوره ها بوده و پرداخت يارانه نيز پس از ارائه مدارك مستند و تأييد شوراي رفاهي انجام خواهد شد .

مدارک مورد نیاز( جهت ارائه به شورای فرهنگی رفاهی ): کارنامه یا گواهی قبولی به همراه رسید واریز وجه به حساب موسسه و فیش حقوقی و کپی از صفحه اول و دوم جهت همسر و فرزند کارمند .

مهلت تحویل مدارک:

در نیمه اول سال تا 15 مهر ماه و در نیمه دوم سال تا 30 بهمن ماه

 

ب ) پرداخت يارانه كلاسهاي آموزش رايانه همسر و فرزندان كاركنان

2-1- اين يارانه فقط به همسر و فرزندان كاركنان شركت كننده در كلاسهاي آموزشي رايانه تعلق خواهد گرفت و شخص کارمند شامل این کمک هزینه نمی گردد .

2-2- شرايط لازم جهت موارد قبلي در مورد پرداخت يارانه كلاسهاي آموزش رايانه فرزندان كاركنان نيز مورد نياز خواهد بود .

2-3- حداكثر دو نفر ازهمسر و فرزندان هر كارمند و در هر سال فقط براي یک  بار و تا حداكثر 50% شهريه تا سقف 500.000 ريال براي هر خانوار از يارانه فوق برخوردار خواهند شد.

مدارك مورد نياز جهت ارائه به شورای فرهنگی رفاهی:

الف ) كارنامه قبولي يا گواهي قبولي در رشته مربوط به همراه رسيد واريز وجه به حساب مؤسسه يا آموزشگاه

ب) آخرین فيش حقوقي كارمند
ج) كپي شناسنامه صفحه اول و دوم همسر يا فرزند.

تاريخ تحويل مدارك:

مدارك فوق حداكثر تا تاريخ 15 مهر ماه  جهت نيمه اول سال  و تا تاريخ 30 بهمن ماه جهت نيمه دوم سال  به دفترشورای فرهنگی رفاهي كاركنان در ساختمان مركزي تحويل داده شود. بعد از تاریخ های فوق هیچ گونه کمک هزینه ای  تعلق نمی گیرد .

 

پاداش به همسر و فرزندان کارکنان (ممتازین ، مخترعین و منتخبین المپیادهای علمی و ورزشی)

2-1- دانش آموزان دوره ابتدائي با دارا بودن معدل 20                    400.000 ريال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-2- دانش آموزان دوره اول متوسطه با دارا بودن معدل 19 به بالا    450.000 ريال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

تبصره : دانش آموزان ششم ابتدایی با معدل 19 به بالا نیز شامل پرداخت مشابه دانش آموزان دوره راهنمایی می گردند .

2-3- دانش آموزان دوره دوم متوسطه با معدل 18 به بالا               500.000 ريال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-4-دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی با معدل 17 به بالا            700.000 ریال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-5- دانشجويان با معدل 17 به بالا                                         900.000 ريال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-6- پذيرفته شدگان كنكور های سراسري  رتبه اول تا دهم كشور   3.000.000 ریال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-7- پذيرفته شدگان كنكور های سراسري دوره هاي کاردانی        800.000 ريال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-8- پذيرفته شدگان كنكور های سراسري دوره هاي كارشناسي  1.000.000 ريال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-9- پذيرفته شدگان كنكور سراسري دوره كارشناسي ارشد يا دكتري ، PHD  و تخصص         1.200.000  ريال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-10- برگزيدگان المپيادهاي علمی كشوري و خارج از كشور رتبه اول  مبلغ 4.000.000 ریال و رتبه دوم  مبلغ 3.00.000 ریال و رتبه سوم مبلغ 2.500.000 ریال به صورت کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-11 - برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي و رازي رتبه اول تا سوم به ترتیب مبلغ 4.000.000 و 3.000.000 و 2.500.000 ریال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

2-12-پاداش به فرزندان مخترع ( با ارائه گواهی ثبت اختراع ) 1.700.000 ريال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

تبصره 1: دانش آموزان مدارس استثنائي با شرط معدل دو نمره كمتر در كليه مقاطع تحصيلي فوق .

تبصره 2 : در مورد دانش آموزان مقاطع داراي ارزشيابي توصيفي ارزشيابي A  (یا بسیار خوب)حائز شرايط مي باشد .

تبصره 3 : در مورد بندهای 1الی 5  ، این پاداش جهت هر ترم لیکن یک بار در سال پرداخت می گردد .

تبصره 4 : جهت پاداش قبولی دانشگاه ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شورای فرهنگی رفاهی:

1- تصویر آخرین فیش حقوقی كارمند

2- کپی شناسنامه صفحه اول و دوم همسر ویا  فرزند

   3- ارائه کارنامه تحصیلی تایید شده از محل تحصیل درخصوص ردیف یک الی پنج.

4- ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه پذیرفته شده جهت ردیف شش  تا نه .

   5- ارائه حکم های قهرمانی و مدارک مربوطه که به تایید مسئولین ذیربط رسیده شده باشد جهت ردیف ده و  یازده. 

تبصره 1 : کلیه مفاد این آیین نامه که در ارتباط با فرزندان کارمندان می باشد در مورد  فرزند خوانده ها نیز مطرح می باشد . ( ارائه مدارک مربوطه الزامی است ) .  

تبصره 2 :مهلت تحويل مدارك هر سال  تا 30 بهمن ماه همان سال مي باشد.

تبصره 3 : مدارک فوق در هر واحد توسط کارگزینی و یا رابط فرهنگی رفاهی واحد جمع آوری و به صورت جمعی بعد از تایید  مدیریت واحد به شورای فرهنگی رفاهی کارکنان جهت دریافت هزینه ها ارائه گردد . 

 

پاداش  به کلیه کارکنان  دانشگاه که در زمینه های آموزشی و پژوهشی ذیل فعالیت داشته اند .

3-1-قبولی فوق دیپلم (از طریق سازمان سنجش )900.000  ریال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

3-2-قبولی لیسانس (از طریق سازمان سنجش )1.300.000 ریال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

3-3-قبولی فوق لیسانس(از طریق سازمان سنجش ) 1.400.000 ریال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

3-4-قبولی دکترا و بالاتر (از طریق سازمان سنجش )1.800.000 ریال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

3-5-دانشجویان با معدل 17 به بالا ( صرفا جهت نیم سال دوم سال تحصیلی و فقط یک نوبت در سال ) 900.000 ریال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان

3-6-اختراعات ( با ارائه گواهی ثبت اختراعات )1.700.000  ریال کارت هدیه یا پرداخت به ایشان (یک نوبت در سال )

3-7-تالیف کتب فرهنگی یا علمی با تایید معاونت فرهنگی دانشجویی یا معاونت پژوهشی به صورت بن کتاب 1.100.000 ریال یا کارت هدیه یا پرداخت به ایشان(در صورت داشتن مجوز نشر کتاب )

تبصره 1: اين آئين نامه شامل كليه كاركنان خواهد بود .لذا مسئولین محترم حسابداري با همكاري كارگزيني واحدهاي مستقر در شيراز ليست افراد واجد شرايط را تهيه و به شورای فرهنگی رفاهی دانشگاه  ارائه تا از محل ياد شده تأمين اعتبار و پرداخت گردد. خاطر نشان مي شود واحدهاي تابعه در شهرستانها از محل یک درصد اعتبارات رفاهي تخصيص يافته می توانند با رعایت دستورالعمل مذکور ،  اقدام لازم معمول دارندو گزارش عملکرد به شوراي فرهنگی رفاهي دانشگاه ارسال نمایند .

تبصره 2 : مدرک دانشگاهی جهت پاداش معدل و قبولی دانشگاه شامل انواع دانشگاه ( آزاد – دولتی – علمی کاربردی و کلیه موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم و تحقیقات کشور می باشد .)

تبصره 3 : پاداش ممتازین ، قبولی دانشگاه ، پاداش معدل و یارانه کلاس های آموزشی و سایر پرداخت های مربوط به کمیته آموزشی پژوهشی تنها به یک نفر از زوجین شاغل در دانشگاه قابل پرداخت است .

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شورای فرهنگی رفاهی:

 1- ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه پذیرفته شده جهت ردیف یک الی چهار.

 2- ارائه کارنامه تحصیلی تایید شده از محل تحصیل درخصوص ردیف پنج.

3- تصویر فیش حقوقی كارمند.

تبصره  :مهلت تحويل مدارك هر سال  تا 30 بهمن ماه همان سال مي باشد.

 

آئين نامه نحوه استفاده كاركنان غير عضو هيئت علمی از تسهيلات مقرر جهت ارائه مقالات در گردهمايي هاي علمي داخل و خارج از كشور

مقدمه:

به منظور گسترش تبادلات علمي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شيراز و همچنين شبكه هاي وابسته مي توانند با استفاده از تسهيلات مقرر جهت ارائه مقاله در گردهمايي هاي داخل و خارج از كشور شركت نمايند.

مطابق با بند ب مصوبه هيات رئيسه مورخ 88.2.5 منبع پرداخت از محل اعتبار در اختيار شوراي فرهنگی  رفاهي كاركنان جهت كمك به پژوهش قابل تأمين خواهد بود.منوط به اينكه طرح پژوهشي مذكور از معاونت پژوهشي دانشگاه تامين اعتبار و هزينه نشده باشد . 

فصل نخست: تعاریف

گردهمایی‌های علمی در این آیین‌نامه، شامل همایش، کنگره، سمینار، سمپوزیوم، و کنفرانس علمي می‌باشد.

تبصره 1: تفاوتي در نوع كنگره، بين المللي و يا كشوري وجود ندارد. 

فصل دوم: مقررات اولیه

ماده 1- در كليه گردهمايي ها بايستي عنوان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در خلاصه مقاله چاپ شده در كتابچه خلاصه مقالات و يا لوح فشرده كنگره ذكر گرديده باشد.  

ماده 2- گردهمايي هاي علمي كه توسط و يا با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شيراز برگزار مي گردد، شامل آيين نامه جاري نمي باشد.  

ماده 3- صرفاً كاركنان داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي و بالاتر از آن، مشمول آيين نامه جاري مي باشند.  

ماده 4- پس از كارشناسي مدارك و دريافت آن از سوي معاونت تحقیقات و فن آوری مكاتبات لازم با شوراي فرهنگی  رفاهي كاركنان در خصوص پرداخت وجه بعمل خواهد آمد.  

ماده 5- ارسال درخواستهاي متقاضيان به دو طريق امكان پذير مي باشد:

الف: در صورت شاغل بودن فرد در معاونتهاي دانشگاه، درخواست فرد در كميته HSR معاونت مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و سپس از طريق آن كميته با معاونت پژوهشي دانشگاه مكاتبه بعمل مي‌آيد.

ب: در صورت شاغل بودن فرد در دانشكده و يا مركز از سوي آن دانشكده/مركز معرفي نامه به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد.

تبصره 2: در خصوص گردهمايي هاي خارج از كشور، فرد متقاضي بايستي الزاماً پس از كسب مجوز هيأت پنج نفره نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت، درخواست اوليه خود را حداقل دو هفته قبل از سفر به همراه مدارك لازم به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد.

تبصره 3: تفاوتي در نحوه ارائه مقاله به صورت سخنراني و يا پوستر وجود ندارد.

ماده 7- جهت هر عنوان خلاصه مقاله چاپ شده در كتابچه خلاصه مقالات صرفاً به يك نفر (ارائه دهنده مقاله) تسهيلات پرداخت خواهد گرديد و در كنگره هاي خارج از كشور در صورتيكه عضو هيأت علمي جهت ارائه آن خلاصه مقاله خاص از تسهيلات دانشگاه استفاده نموده باشند، مشمول پرداخت تسهيلات به كاركنان نمي گردد. 

فصل سوم: امور اجرایی و مالي (پرداخت تسهيلات):

گردهمايي هاي داخل كشور:*

     پرداخت هزينه سفر شخص متقاضي (بدون همراه) تا سقف 2.200.000 ریال با ارائه فاكتورهاي معتبر مرتبط با مخارج سفر از جمله هزينه بليط رفت و برگشت، اسكان، وجه ثبت نام و غيره

تبصره 4: در صورتيكه محل اسكان از طريق دانشگاه (مهمانسرا و يا خوابگاههاي دانشگاه) قابل تأمين بوده، فاكتورهاي مربوط به هزينه اسكان غير از محل هاي مذكور قابل قبول نمي باشد.

تبصره 5 : صدور حكم ماموريت بايستي از طريق معاونت، دانشكده و يا مركز مربوط به محل اشتغال متقاضي صورت پذيرد. 

گردهمايي هاي خارج از كشور:

     پرداخت 80 درصد بهاي بليط و ویزا شخص متقاضي (بدون همراه) تا سقف 4.500.000 ريال به شرط ارائه لاشه بليط ،کپی و اصل ویزا  و نامه معاونت محترم پژوهشی و فن آوری جهت تایید شرکت کارمند در گردهمایی خارج از کشور (گواهي شركت در كنگره،رسيد وجه ثبت نام (در صورت پرداخت)، خلاصه مقاله چاپ شده در كتابچه كنگره به انضمام كپي جلد كتابچه)

تبصره 6: در خصوص صدور حكم مأموريت، مطابق با نامه شماره 95074/س/ب مورخ 88.3.10 مشاور محترم وزير و مديركل روابط بين الملل وزارت متبوع اخذ مجوز هيأت پنج نفره نظارت بر سفرهاي (مأموريتهاي) خارجي كاركنان دولت الزامي مي باشد.

این آیین‌نامه که شامل سه فصل، هفت ماده و شش تبصره است در تاریخ 88.9.22 از سوی شوراي پژوهشي دانشگاه تصویب و از ابتداي سال 1388 به بعد لازم‌الاجرا می‌باشد.

     امكان استفاده كاركنان از تسهيلات مقرر در هر سال شمسي، يكبار جهت كنگره داخلي و یا يكبار جهت كنگره خارج از كشور، امكان پذير مي باشد.

     به دليل امكان لغو و يا كنسل شدن سفر متقاضي و همچنين به منظور جلوگيري از مكاتبات غير ضرور، نيازي به مكاتبه قبل از سفر كاركنان نبوده و مدارك مربوطه لازم است صرفاً پس از سفر ايشان ازسوي مركز محل فعاليت فرد به معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه ارسال گردد. (ليست مدارك لازم به پيوست مي باشد).

توجه 1: مدارك و گزارش سفر بايستي حداكثر دو هفته پس از تاريخ گردهمايي تحويل دفتر معاونت تحقيقات و فن آوري گردد.

توجه 2: صدور حكم ماموريت قبل از سفر توسط مركز محل اشتغال متقاضي امكان پذير خواهد بود.

    موضوع و محتواي خلاصه مقاله ارائه شده در كنگره بايستي با رشته تحصيلي و يا محل فعاليت فرد شاغل مرتبط باشد. اين موضوع پس از دريافت مدارك مورد بررسي كارشناسان قرار خواهد گرفت.   

     امكان استفاده "پرسنل طرحي" از تسهيلات آيين نامه فوق وجود ندارد.

      مدارك لازم جهت ارائه مقاله كاركنان در همايش هاي علمي داخل و خارج از كشور:

     معرفي نامه از معاونت پژوهشي دانشكده / رياست مركز و يا كميته HSR  معاونت مربوطه

    پذيرش آخرين مقاله به نام متقاضي

     آخرين حكم كارگزيني پرسنل

     راهنماي همايش

     گزارش سفر يك صفحه اي

     خلاصه مقاله چاپ شده در كتابچه به انضمام جلد كتابچه

     گواهي شركت در همايش

     كپي فاكتورهاي معتبر پرداختي ( از جمله بليط – وجه ثبت نام و .... )

5-  به منظور انجام پژوهشهاي مرتبط با اهداف و وظايف شورا ، با تأييد شوراي فرهنگی  رفاهي كاركنان امكان پژوهش و تامین بودجه آن  از اعتبارات در اختیار شورا وجوددارد.

1-5- پژوهشها بايستي داراي جنبه كاربردي يا مطالعاتي باشد .

2-5- اين اعتبار مي تواند در اختيار افراد يا گروههاي عضو شورا يا خارج از آن قرار گيرد .

3-5- نتايج پژوهشها بايستي در اختيار شورا قرار داده شود .