شیوه نامه اجرایی کمیته حمایتی

دستورالعمل پرداخت مناسبتها به کلیه پرسنل دانشگاه

1- هديه روز زن  و  روز مرد به مبلغ 000 / 700  ( هفتصد هزار ) ريال ، به صورت متمركز از طريق  دانشگاه  به كاركنان رسمي ، پيماني ، طرحي و  قراردادي پرداخت خواهد شد ( در صورت وجود اعتبار ) .

2-پرداخت هديه جهت ساير مناسبت ها (روز كارمند ، ماما، پرستار، بهورز، آزمايشگاه و مهندس،پزشک و )  به مبلغ 000 / 000 / 1 ( يك ميليون )  ريال  از طريق دانشگاه بصورت متمركز صورت خواهد پذيرفت.

3 - با توجه به ضرورت تقدير و تشكر از كاركناني كه به افتخار بازنشستگي نائل مي شوند مقرر شد لوح تقدير به امضاء رياست دانشگاه به همراه تنديس يادبود و  كارت هديه به مبلغ 3.000.000 ريال به بازنشستگان همان سال تقديم گردد.  (جهت مديراني كه به افتخار بازنشستگي نايل مي شوند 5.000.000 ريال كارت هديه  اهداء مي گردد. ) ضمنا" مسئوليت تهيه لوح تقدير ، صدور حكم بازنشستگي ، تهيه تنديس و كارت هديه بعهده مديريت منابع انساني دانشگاه ( مدیریت منابع انسانی ) خواهد بود.

4- هديه روز جانباز با توجه به بخشنامه هاي مربوطه به مبلغ 000 / 200 / 1 ( يك ميليون و دويست هزار ) ريال با ارائه ليست جانبازان معزز از سوي امور ايثارگران به مديريت مالي دانشگاه  بصورت متمركز پرداخت خواهد شد (پرداخت هدیه روز جانباز علاوه برهدایای بند یک ودو این قسمت می باشد)

5- به منظور ارج نهادن به خدمات كاركنان نمونه دانشگاه ، اعم از كارمند - پرستار - ماما - بهورز و ........ ، حداكثر به ميزان  يك درصد از كل كاركنان هر رده شغلي كه طبق اعلام و درخواست مديريت مربوطه در ستاد  ، جهت شركت در مراسم تجليل متمركز ، دعوت ميگردند ،  كارت هديه  به مبلغ 000 / 000 / 3 ( سه ميليون ریال ) ريال همراه با لوح تقدير با امضاء رييس دانشگاه اهدا خواهد شد. بديهي است هر يك از كاركنان دانشگاه صرفا" در يك رده شغلي قرار گرفته و مورد ارزيابي ساليانه قرار ميگيرند.

تبصره : كاركنان تحت پوشش شرکت های پیمانکاری شاغل در واحدهاي دانشگاه از نظر تعداد نمونه ، طبق نظر مديريت امور پشتيباني و رفاهي عمل خواهد شد.

 6- با عنايت به بند (و) ماده 45 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها ، هزينه دعوت ها - پذيراييها - هدايا - تشريفات موسسه - ورزشي - مسافرتهاي علمي و مسابقات دانشجويان و كاركنان در داخل و خارج از كشور - پروژه هاي تحقيقاتي - خريد كتب و مجلات ( چاپي و الكترونيكي ) - بليط الكترونيكي و بليط هواپيما -كنگره ها - همايشها و كارگاههاي آموزشي - شركت و برگزاري مجامع علمي و نمايشگاههاي داخلي و خارجي - هزينه هاي خانه هاي بهداشت و فعاليتهاي بهداشتي - حق الزحمه هاي پرسنلي ناشي از فعاليتهاي بهداشتي ،آموزشي و پژوهشي و درماني و اداري و مالي كه خارج از وظائف مستمر پرسنل و بر اساس در خواست مراجع ذيربط از موسسه انجام مي پذيرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و موسسه مي باشد بدون رعايت موارد مندرج در اين ماده و بر اساس صورتحسابها و يا صورتجلسات و دستورالعملهاي اجرايي حسب مورد كه به گواهي مسئولان و رييس واحد اجرايي رسيده باشد تا سقف 80 درصد هزينه هاي انجام شده در سال 97 ، با مسئوليت رييس واحد هزينه كننده ، با موافقت رييس موسسه يا مقام مجاز از طرف او و در خصوص واحدهاي اجرايي مستقل با تشخيص و مسئوليت رييس واحد اجرايي در همان واحد قابل پرداخت خواهد بود .  

 

 

دستورالعمل پرداخت وام های ضروری به كاركنان دانشگاه ( صندوق قرض الحسنه دانشگاه )

1- اين بند مشمول كاركنان رسمي ـ پيماني – بازنشسته و مستمری بگیر مي باشد.

 2- مدت زمان بازپرداخت اقساط 15 ماهه می باشد .

3- سقف پرداخت وام 15.000.000 ریال می باشد .و با اولویت زمان ثبت نام می باشد می باشد.  

4 -پرداخت وام مجدد منوط به پایان اقساط وام قبلی و گذشت شش ماه از  پایان اقساط می باشد .

5-تنها موارد درمانی که نیاز به کمک فوری دارند با تایید شورا در اولویت دریافت وام قرار خواهند گرفت .

مدارک مورد نیاز :

 درخواست کتبی –آخرین فیش حقوقی – مدارک و مستندات مربوط به مشکل  - تکمیل فرم وام ضروری

 

دستورالعمل پرداخت وام كمك هزينه تحصيلي دانشجویی جهت کارمند ، همسر و فرزندان

1- اين بند مشمول كاركنان رسمي وپيماني مي باشد.

 2- به هر كارمند حداكثر تا دو مورد ( به هر نفر یک بار ) در هر سال وام تعلق مي گيرد.

3- به ازاي هر نفر دانشجوی دانشگاه دولتی و غیر دولتی مبلغ پنج میلیون ريال وام تعلق مي گيرد.

4- بازپرداخت وام بصورت 10 ماهه مي باشد.

مدارك مورد نياز:

ارائه گواهي اشتغال به تحصيل ـ آخرین فيش حقوقي ـ تكميل فرم وام - کپی شناسنامه همسر یا فرزند

 

دستورالعمل مساعدت جهت حمایت از کانون گرم خانواده و ازدواج:

      هدیه ازدواج استفاده از زائرسرای مشهد بصورت رایگان به مدت سه روز فقط جهت کارمند و همسر ایشان

تبصره :در صورت استفاده بیشتر از مدت فوق هزینه آن توسط کارمند پرداخت می گردد.

      پرداخت مبلغ 2.500.000 ریال هدیه ازدواج پرسنل دانشگاه (هرکدام از زوجین که کارمند باشند هدیه فوق به ایشان تعلق می گیرد و در صورتی که هر دونفر پرسنل باشند دو هدیه به ایشان تعلق خواهد گرفت )

      هدیه فوق هیچ ارتباطی با هدیه ازدواج پرسنل که از طریق بیمه ها و سایر بخش های دیگر پرداخت می گردد ، ندارد .

      پرداخت مبلغ 700.000 ریال هدیه تولد فرزند بصورت کارت هدیه (در موارد چند قلویی ،به تعداد فرزندان ، به ایشان هدیه اختصاص داده خواهد شد )

تبصره :

هدیه تولد نوزاد و هدیه ازدواج برای کارمندانی که زوجین شاغل دانشگاه هستند ، به هر دو نفر تعلق می گیرد .

مدارک مورد نیاز بند 1 و2 :

آخرین فیش حقوقی –تصویر شناسنامه پرسنل و همسر ایشان (صفحه اول و دوم)

 

پرداخت هدیه ازدواج کارکنان رسمی و پیمانی  توسط اداره رفاه و تعاون (با ارائه مستندات مربوطه به اداره فوق)

ه) پرداخت کمک هزینه ازدواج


1: پرداخت كمك هزينه ازدواج شامل كاركنان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و افراد تحت تكفل آنان مي باشد

 2: كاركنان پيماني كه كمتر از دو سال سابقه بيمه دارند پس از استعلام دانشگاه و تاييد تامين اجتماعي مبني بر عدم شمول از طريق تامين اجتماعي مي توانند مشمول دريافت كمك هزينه گردند .

      3 : پرداخت كمك هزينه ازدواج كاركنان رسمي - پيماني (با ارائه مستندات مربوطه به اداره رفاه ) از محل اعتبارات جاري و عمومي مي باشد.

      4 : پرداخت كمك هزينه ازدواج كاركنان قراردادي توسط بيمه تامين اجتماعي (با ارائه مستندات مربوطه به اداره تامين اجتماعي) خواهد بود.

      2 -پرداخت كمك هزينه اولاد و عائله مندي بازنشستگان، (با ارائه مستندات مربوطه به اداره بازنشستگي) از محل اعتبارات سازمان بازنشستگي خواهد بود.

تبصره: اجرای موارد فوق و سایر موارد در صورت وجود اتبار و در سقف اعتبارات از 2.5 درصد رفاهی