شیوه نامه اجرایی کمیته ورزشی

هزینه شرکت ورزشکاران منتخب کارمند در مسابقات قهرمانی استانی ، کشوری و المپیاد:

·       همه ساله مسابقات ورزشي كاركنان دستگاههاي مختلف اجرايي استان بر اساس تقويم ورزشي ارائه شده از طرف اداره كل تربيت بدني استان برگزار مي شود . اعتبارات اختصاصي به اين منظور در ارتباط با هزينه ورودي شركت كنندگان در مسابقات، هزينه لباس ، تغذيه و اردوي ورزشي ،تجهيزات ورزشي مورد نياز ، اياب و ذهاب و بيمه ورزشكاران صرف خواهد شد .

       ·        در صورت برگزاری مسابقات کشوری کارکنان دولت، هزینه های ذکر شده در بند فوق منظور خواهد شد.

       ·        در صورت برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور هزینه های مربوط که در بند 1-1 ذکر گردید، منظور می گردد.

هزینه جشنواره فرهنگی ورزشی دهه فجر در سال 94:

·      اعتبارات اختصاصي به اين منظور بر اساس مقررات و آيين نامه هايي كه از طرف تربيت بدني دانشگاه تعيين و ابلاغ ميگردد، به منظور پرداخت هزينه خريد وسايل ورزشي مورد لزوم ،اجاره سالنهاي ورزشي، هزينه اسكان و تغذيه ، خريد جوائز و هدایای ورزشي، پرداخت حق الزحمه های  داوران و عوامل اجرايي مسابقات صرف خواهد شد .

         ·      تهیه لباس ورزشی و هزینه بیمه ورزشی کارکنان به عهده واحد اعزام کننده می باشد.

·      شبکه ها از محل 1% رفاهی یا درآمد اختصاصی واحد مربوطه ، می توانند برابر دستورالعمل اقدام نمایند.

هزینه برگزاری مسابقات ورزشی در تمام ایام سال به منظور توسعه ورزش همگانی در بین کارکنان دانشگاه به مناسبت های مختلف مانند جام رمضان :

·       کلیه مسابقات ورزشی بر اساس تقویم ورزشی تنظیم گردیده توسط مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اجرا میگردد.

        ·      هزینه های مربوط به تهیه لباس ورزشی و بیمه ورزشکاران به عهده واحد اعزام کننده می باشد.

·      هزینه ها، مربوط به حق الزحمه داوران، عوامل اجرایی ، تهیه جوایز قهرمانان ، پذیرایی، تبلیغات و اطلاع رسانی می باشد.

هزینه فعالیت های گروه کوهنوردی کارکنان در بخش آقایان و بانوان :

·     بر اساس تقويم ورزشي ساليانه كه توسط گروه كوهنوردي كاركنان ارائه مي شود، صعود به ارتفاعات و برنامه هاي كوهپيمايي عمومي تدارك ديده  خواهد شد .

         ·     اعتبارات اختصاصي به منظور خريد تجهيزات عمومی كوهنوردي (جهت گروه) ، هزينه هاي صعود به ارتفاعات ، هزينه اياب و ذهاب، برگزاری كلاسهاي آموزشي و دوره هاي مختلف(جهت ارتقاء وضعیت   آموزشی اعضاء گروه ) صرف خواهد شد.

·    کلیه امور اجرايي اين برنامه ها زير نظر مديريت تربيت بدني دانشگاه به اجرا در خواهد آمد.

·     مدیریت هزینه کردها به عهده رئیس کمیته ورزش کارکنان دانشگاه است .

·     برنامه هاي گروه فوق بصورت تفكيكي جهت خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

·    هزینه تغذیه و بیمه ورزشی اعضاء به عهده خود اعضاء گروه می باشد.

·     حتی الامکان جهت سرویس ایاب و ذهاب گروه از وسایل نقلیه دانشگاه استفاده می گردد.

کمک هزینه شرکت در مدارس ورزش و استخر دانشگاه :

·     کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، بازنشسته و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان، چنانچه از دوره های ورزشی در باشگاهها و استخر سرپوشیده دانشگاه استفاده نمایند را مشمول می گردد.

         ·     کمک هزینه مربوط به استخر دانشگاه جهت افراد فوق الذکر با تخفیف ویژه قابل ارائه می باشد.

·     کمک هزینه مربوط به کلیه مدارس ورزش دانشگاه با تخفیف ویژه شامل کلیه افراد ذکر شده در بندفوق می شود.

·    کمک هزینه مربوط به استفاده از باشگاه سوارکاری دانشگاه با تخفیف 50% شامل کلیه افراد ذکر شده در بند فوق می باشد.

·    شبکه ها می توانند با تأیید مدیریت تربیت بدنی دانشگاه از محل 1% رفاهی ، در زمینه اجاره سالنهای ورزشی بصورت خرید خدمت، اقدام نمایند.

·     هزینه ها مربوط به حق الزحمه مدرسین ، عوامل اجرایی ، لوازم و تجهیزات ورزشی مورد لزوم، پذیرایی، تبلیغات و اطلاع رسانی می باشد. 

·    مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در مداس ورزش، استخر و باشگاه سوارکاری دانشگاه :

·           شناسنامه عكس دار افراد    

·           يك قطعه عكس 4*3  

·          مدرك معتبر پرسنلي:

·      ایثارگران محترم دانشگاه می توانند از تخفیف 50% نسبت به کارکنان محترم دانشگاه با ارائه کارت و یا گواهی معتبر بصورت ویژه استفاده نمایند.

·       تبصره : ایثارگران شامل : شخص ایثارگر (آزاده، جانباز، رزمنده)، خانواده کارمند شهید دانشگاه (همسر و فرزندان) و فرزندان شهدایی که کارمند دانشگاه باشند، می شود .

·       تبصره 2 : تخفیف فقط شامل نوبت تفریحی استخر می شود و شامل نوبتهای آموزشی نمی گردد.

 

کمک هزینه شرکت در دوره های ورزشی باشگاههای معتبر غیر دانشگاهی :

کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، بازنشسته و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان ، چنانچه از  دوره های ورزشی در باشگاههای معتبر غیر دانشگاهی استفاده نمایند، می توانند با ارائه فیش واریزی و گواهی از باشگاه مربوطه به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ، کمک هزینه مذکور را دریافت نمایند.

توضیح : هر خانواده در هر سال ، امکان استفاده از 2 نوبت کمک هزینه مربوطه به مبلغ هر نوبت 10000تومان را دارد.

خرید بخشی از تجهیزات ورزشی مورد لزوم جهت سالنها و اماکن ورزشی دانشگاه (شیراز و شهرستانها) :

·    جهت توسعه ورزش کارکنان دانشگاه و توسعه رشته های ورزشی فعال در دانشگاه ، تجهیزات و امکانات جدید مورد نیاز می باشد که اعتبارات اختصاصی بدین منظور، صرف خواهد شد.

       ·     شبکه ها می توانند از 1% رفاهی جهت تجهیز سالنهای ورزشی موجود، طبق دستور العمل استفاده نمایند.

·     هر واحدی که نسبت به احداث و راه اندازی سالن ورزشی جهت استفاده عموم کارکنان دانشگاه اقدام نماید، رئیس کمیته ورزش کارکنان دانشگاه از هزینه فوق نسبت به تجهیز آن اقدام می نماید.