باغ یاس سپیدان

پرسنل محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و رزرو آلاچيق باغ سپیدان به شورای فرهنگی رفاهی کارکنان مراجعه نمايند و يا با شماره 32305410 داخلی  7261 -7267-7262تماس حاصل نمايند.

دستورالعمل استفاده از مجموعه هاي فرهنگي رفاهي كاركنان:

باغ گل ياس در سپيدان  

·         استفاده از باغ یاس سپیدان به صورت خانوادگی با دریافت معرفی نامه می باشد.

·         صدور معرفي نامه صرفا" جهت پرسنل دانشگاه علوم پزشكي صورت مي گيرد. ( حضور شخص ايشان در هنگام ورود به باغ الزامي است . )

·         ارايه كارت شناسايي عكسدار از طرف مراجعه كننده جهت تطبيق با معرفي نامه در هنگام ورود به باغ الزامي است .

·          هر پرسنل متقاضي ، تنها در هر ماه ، يكبار مجاز به استفاده از مجموعه تفريحي باغ یاس سپیدان مي باشد .

·          جهت باغ یاس سپیدان با ارايه معرفي نامه حداكثر جهت 20 نفر ( یک آلاچیق ) صادر مي گردد.(طبق معرفی نامه ارائه شده ) همچنین از ورود افراد و خودروهاي اضافي جلوگيري مي گردد .

·         مسئوليت همراهان به عهده شخص پرسنل بوده و بايستي در مقابل عملكرد نامبردگان پاسخگو باشد.

·         در هنگام صدور معرفي نامه ، شماره آلاچيق و يا سكوي مربوطه اعلام شده و لذا افراد مجاز به اشغال و استفاده از ديگر اماكن نبوده و تنها برابر شماره رزرو خود اقدام نمايند.

·         بابت ورود هرنفربه باغ یاس سپیدان مبلغ 8.000  ريال توسط شورای رفاهی  و رسيد تحويل مي گردد.         

·         معرفي نامه جهت اسكان و رزرو تا حداكثر 12 ساعت ارايه مي گردد. بديهي است زمان دريافت معرفي نامه دقت كافي در تاريخ رزرو می بايست صورت پذيرد ( منع استفاده از 8 شب الی 6 صبح می باشد . )

        تبصره : از ارايه معرفي نامه به افراد غير خانوادگي درروزهاي تعطيل و آخر هفته خودداري مي گردد .

·         در صورت داشتن ظرفیت باغ یاس سپیدان و تقاضای پرسنل مبنی بر استفاده بستگان و همراهان با حضورخود پرسنل و با دریافت مبلغ15.000 ریال جهت ورود هر نفر ( با حداکثر ظرفیت 20 نفر ) انجام خواهد شد .

·         باغ گل یاس قصرالدشت:


  استفاده از باغ یاس شیراز به صورت گروهی با دریافت معرفی نامه می باشد.

           با ارائه نامه از طریق واحدهای مربوطه می توان جهت جلسات و مراسم های مربوط به آن مدیریت با پرداخت هزینه استفاده نمایند.

           هزینه ورود جهت واحدهای تابع دانشگاه مبلغ 700.000 ریال و درصورت استفاده مراکز خارج از دانشگاه با تایید دانشگاه مبلغ 3.000.000 ریال دریافت می گردد.


 

           تبصره : در صورت استفاده واحد های دانشگاه از باغ یاس شیراز یا سپیدان به صورت دسته جمعی مبلغ 700.000 ریال و درصورت استفاده مراکز خارج از دانشگاه با تایید دانشگاه مبلغ 3.000.000 ریال دریافت می گردد.

         تبصره :جهت برنامه های فرهنگی و مذهبی 50 درصد تخفیف لحاظ خواهد شد

 

  باغ یاس میمند:

 پرسنل محترم دانشگاه می توانند با هماهنگی شبکه فیروز آباد با شماره 38723311 (آقای حیدری ) ، در صورت تایید شبکه پس از فاکس درخواست به شماره 38723064 ،  از امکانات باغ میمند استفاده نمایند

هزینه استفاده هر نفر از پرسنل دانشگاه جهت استفاده از باغ میمند روزانه 10/000  ریال و افراد غیر دانشگاهی 20/000 ریال می باشد