همکاران محترم می توانند جهت تماس با پرسنل رفاهی پس از شماره گیری 32305410-071 از شماره های داخلی زیر استفاده نمایند .
 

نام و نام خانوادگی

سمت

  داخلی

   نام و نام خانوادگی

   سمت

داخلی

سید مجتبی میرابراهیمی

معاون شورا

2730

موسی سیفی

متصدی امور دفتری

                           

7267

لیلا دهقان

مسئول وب سایت

7261

نسرین السادات زارع

متصدی امور دفتری

7262

 


آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%