اعضای شورا

حوزه ...

آقا/خانم...

حوزه ...

آقا/خانم...

حوزه ریاست

دکتر بابا جعفری

امور شبکه ها

دکتر همتی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دکتر ایرجی

کمیته مسکن

ملک نسب

معاونت درمان

دکتر شفیعی

کمیته ورزش

دکتر صفر پور

معاونت غذا و دارو

دکتر قائمی نیا

امور بانوان

سبحانی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مهندس میرابراهیمی

رئیس شورا

دکتر هادی

معاونت بهداشتی

مهندس قناعت پیشه

کانون بازنشستگان


منجذب 

معاونت پژوهشی و فناوری

دکتر سعید نعمتی

 

 

آدرس ما :

Healthmap.sums.ac.ir

نظرسنجی

نحوه ارائه خدمات رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب - 21%
متوسط - 17.1%
ضعیف - 52.1%