communiqe2
   به اطلاع کليه همکاران محترم مي رساند درراستاي تفاهم با آموزشگاه پسرانه شاکرين (پيش دبستان و دبستان غير دولتي) ، همکاران محترم مي...
09:13 ,  1397/09/05
poya
    با توجه به قرارداد منعقد شده با مرکز رفاه کودک و خانواده پویا، همکاران محترم می توانند با همراه داشتن کارت پرسنلی یا فیش حقوقی ...
08:10 ,  1397/06/26
amozsh
    باتوجه به تفاهم نامه دانشگاه با مجتمع آموزشی علم و صنعت  پرسنل محترم می توانند با  ارائه کارت شناسایی و فیش حقوقی از خدمات...
05:45 ,  1397/06/10
mahstan
    با توجه به قرارداد منعقد شده با مهدکودک و آمادگی خصوصی مهستان، همکاران محترم می توانند با همراه داشتن کارت پرسنلی یا فیش حقوقی ...
03:34 ,  1397/04/09